Firmalar için sevkiyat ve yükleme alanları ürünlerin müşterilere gönderilmeden önceki son yerdir. Firmanın ürünleriyle son temas noktası olan bu kısımda ürünlerin doğru bir şekilde yüklenmesi ve sevk edilmesi gibi hususlar kritik öneme sahiptir. İnspektörlüğünü yaptığımız sevkiyat ve yükleme işlemlerinde gerekli tüm prosedürleri müşterilerimiz için sağlayarak sorunsuz bir işlem gerçekleşmesine öncülük ediyoruz.

Sevkiyat ve yükleme inspektörlüğü hizmetimiz hangi alanlarda yapılıyor?

  • Ürünlerin kalite kontrollerinin sağlanması ve buna uygun işlemlerin yapılması,
  • Resmi prosedürlerin uygulanmasını ve kontrollerini sağlamak,
  • Gerekli ölçümleri veya testleri firma adına gerçekleştirmek gibi işlemleri yaparak olası risklere karşı gerekli tedbirleri almaktayız.
  • Sevkiyat veya yükleme sırasında meydana gelecek sorunlara karşı tespitleri yapılandırarak, sürecin planlı bir şekilde dizayn edilmesi sağlanır.
  • Yükleme öncesi başlayan kontrol süreci sevkiyata kadar devam eder. Bu kısımlarda ürünlere ilişkin her türlü detayların inspektörlüğü üstleniyoruz.

Avantajları Nelerdir?

Sevkiyat ve yükleme kullanıcılara gitmeden önceki son temas noktasıdır. Bu nedenle bu son ana kadar olan tüm işlemlerin eksiksiz ve usule uygun bir şekilde yerine getirilmesi en büyük avantajını oluşturur.

Ürünlerin sevkiyata kadar olan süreçlerde gerekli planlamalar yapıldığı için düzenli bir süreçten geçilir. Bu düzenliliğin içerisinde doğru yükleme işlemlerinin yapılması da işi hızlandırarak kolaylaştırır.

Hangi kontrollerin yapılması gerektiğine yönelik Kuen Makina uzmanları gerekli bilgilendirmeleri yaparak, desteklerini sunar. Buna yönelik eylem ve hareketlerde de bulunur.

Özellikle maliyetlerin azaltılması noktasında çözümcül yaklaşımların sergilenmesi ile sevkiyata hazır hale getirilen ürünlerin rahatlıkla ulaştırılması sağlanır.