Satınalma yönetimi tedarik zinciri kapsamında değerlendirilebilir. Bu kapsamda ürünün, hedef kitleye ulaşana kadar ki tüm süreçlerini içine alır. Hem tedarik zinciri yönetimi hem de satın alma yönetimi birkaç stratejik noktayı önemli kılar. Bu noktalardan biri maliyet girdileri olurken diğeri de operasyon yönetimlerinin doğru planlanmasıdır.

Sürdürülebilir bir rekabet ortaya koymak ticaretin en önemli kıstasıdır. Bu noktada avantaj sahibi olmanın en önemli yollarından biri işletme parametrelerinizde maliyeti ideal konumda tutmaktır. Bu noktada çok boyutlu ve stratejik düşünce biçimi devreye girer. Satınalma ve tedarik zinciri yönetimi esnek bir yapıya sahiptir. Bu esnekliğe vakıf olunması, kaliteli bir satın alma sürecini kazanmanızda etkin bir rol oynayacaktır. Dolayısıyla iyi planlanmış ve yönetilmiş bir danışmanlıkta ticari başarı kaçınılmaz olmaktadır.

SatınAlma Yönetiminde Stratejimiz

Kuen olarak satın alma yönetiminde ne tür bir strateji benimsediğimizden ve bunun firmalara olan etkisinden bahsedelim.

  • Müşterilerimizin firması için talep, onay ve sipariş süreçlerini sistematik hale getiririz. Bunu yapmamızın temel sebebi gereksiz harcamaların kısıtlanmasıyla maliyetin optimum düzeyde tutulmasıdır.
  • Tedarikçi performanslarına ilişkin yaptığımız kontroller ile düzenli takip sayesinde satın alma işlemlerinizde sürdürülebilirliği sağlıyoruz.
  • Satın alma noktasında özellikle kritik malzemelerde oluşabilecek tedarikçi kaynaklı riskleri minimuma indirmek için gerekli gözden geçirmeleri efektif olarak sağlıyoruz.

Satınalma Yönetimi Avantajları ve Stratejik Etkileri

  • Satınalma sürecinin daha etkin olarak sağlanması için sistem üzerinden izlenmesi sürecin efektif yürütülmesini sağlar.
  • Bununla birlikte gider takipleri ile yapılan harcamalar kontrol altına alınır.
  • Tedarikçi performansı takibi sayesinde, tedarikçi seçmenin daha doğru kararlarla yapılması sağlanır.
  • Satın almaya ilişkin planlamalarda meydana gelen uyuşmazlıklar tespit edilir ve aksiyon alınır.

Tüm bu hizmetler sayesinde;

  • Firmaların harcamaları kontrol edildiği için maliyetlerle iyileştirme sağlanır.
  • Ticari anlamda kârlılık payında artış gerçekleşir.
  • Efektif bir süreç yönetimi sağlayarak firmaya katma değer sağlanır.