Ürün ve imalat kontrolü ile tedarik zincirine girecek olan hatalı malzemelerin giriş riskini ortadan kaldırmak veya en aza indirgemek amaçlanır. Bu kontrollerin seviyesi birtakım faktörlerle doğrudan ilişkilidir. Örneğin satın alma siparişi ile ilgili gereksinimler ve ekipmanların bağlı olduğu teknik standartlardır. Kuen Makina, ürün ve imalat kontrolüne dair tüm detayları müşterileriyle gözden geçirerek netlik sağlar.

Ürünlerin ve imalatların kontrolünü gerçekleştiren Kuen Makina tedarikçinin tesislerinde gözetim ve muayeneler gerçekleştirir. İmalatların maksimum işlevselliği sağlaması nedeniyle imalat kontrolü yapılmalıdır. Bu kontroller yapılırken ürünlerin ve makinaların koordinasyonu için birtakım prosedürler uygulanır ve imalatlar daha etkin bir şekilde gerçekleşir.

Kaliteli ürün ve imalat geliştirilmesi bakımından kontroller kritik öneme sahiptir. Özellikle ticari rekabet baz alındığında uygun maliyet girdileri ile kaliteli imalatlar sağlanması noktasında önemli bir yere sahiptir.

Ürün ve İmalat Kontrolünde Neler Yapılır?

Kontrol noktasında öncelikle gerekli planlama ve projeler eşliğinde çalışmalar yürütülür. Bu planlamalar içeriğinde birçok hususu barındırır.

  • Söz konusu imalatın, belirlenmiş olan teknik ölçülere ve kriterlere uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edilir.
  • Tüm teknik belgelerin söz konusu imalata uygun olup olmadığı kontrol edilir. Gerektiğinde buna uygun yeni planlamalar yapılır.
  • İmalat aşamasında sorun oluşturabilecek durumlara karşı gerekli tedbirler alınır veya çözüm önerileri sunulur.
  • Genel anlamda ürün ve imalatların usulüne göre olması için yapılması gerekenler noktasında yardımcı olunur. Eğer usulüne uygun olmayan veya yapılışında birtakım sıkıntılar olan bir durum varsa bu duruma yönelik çözümsel yaklaşımlar sergilenir. Böylece kısa vadede çözüm elde edilerek üretimde sürdürülebilirlik sağlanır.

İşletmeler veya firmalar için gerekli olan üretimde sürdürülebilirlik ticari kâr paylarının artması noktasında ürün ve imalat kontrolü önemli bir yer tutar. Kuen Makina bunun bilinciyle hareket ederek, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik gerekli çözüm ortaklığını profesyonel bir kalem aracılığıyla yürütür.